תקנון האתר - לוקה פרחים

תקנון -  לוקה פרחים
 1. הוראות כלליות:
  1. אתר "לוקה פרחים" (להלן: "האתר" ו/או בית העסק" ו/או "לוקה פרחים") הוקם במטרה לאפשר לקהל לקוחותיה, ובכלל אלו חברה, עמותה, שותפות, אדם וכן כל ישות משפטית האפשרות לבצע רכישות פרחים ומוצרים נלווים באמצעות האינטרנט.
  2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המצוינים בתקנון זה והינם באחריות הרוכש                (להלן: "הרוכש" ו/או "הלקוח" ו/או "המזמין") ועליו מוטלת החובה לקרוא את התקנון בקפידה, שכן רכישה באתר מעידה על הסכמתו לתנאים המצויים בו וכי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.
  3. הכתוב בתקנון הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והכתוב בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים.
  4. כותרות תקנון זה, הינם למטרת נוחות ואין להשתמש בהן בשום דרך למטרת פרשנות.
  5. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
  6. לוקה פרחים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת ולעדכן את המוצרים המוצגים באתר ואת מחירם המוצע וכן כל פרט באתר מעת לעת.
  7. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם להוראות התקנון כדלקמן.
 
 1. שעות פעילות הזמנתם המוצרים:
  1. הזמנת המוצרים בבית העסק יבוצעו בהתאם להוראות התקנון כדלקמן.
  2. שעות פעילות בית העסק הינם בימים א' - ה' בין השעות 09:00 - 20:00, ביום ג' 09:00- 15:00.
  3. בימי ו' וערבי חג שעות פעילות בית העסק תהיינה החל מהשעה 09:00 ועד השעה 16:00.
  4. הזמנות אשר בוצעו במהלך יום העסקים הרגיל עד לשעה 10:00 יטופלו ויישלחו למקום ההזמנה באותו יום עסקים, למעט מקרים חריגים אשר עליהם יעודכן הלקוח על ידי בית העסק.
  5. הזמנה מעבר לשעה 10:00 תטופל ביום העסקים הרגיל שלמחרת, אלא אם כן סוכם אחרת עם מי מטעם לוקה פרחים.
  6. המוצר יגיע ליעדו בתוך 10 שעות מאישור ההזמנה בכפוף להוראות תקנון זה. המשלוחים יבוצעו בין השעות 09:00 - 20:00,  כל עוד לא סוכם אחרת עם מי מטעם לוקה פרחים.
  7. לוקה פרחים שומרת לעצמה לעדכן את הלקוח במקרים חריגים אודות איחור ליעד המזמין, ובעת איחור כאמור מעבר לזמן הנקוב בסעיף דלעיל, מובהר בזאת כי אין היא חבה בשום אחריות נזיקית לרבות לצדדים שלישיים.
  8. משלוחים בבית העסק לא יבוצעו בשבתות ובחגי ובמועדי ישראל, למעט הוראה אחרת ומפורטת ובהתאם להצהרת בית העסק וכמפורט בתקנון זה.
  9. הזמנה אשר בוצעה ביום שבת תטופל ביום העסקים שלמחרת.
  10. הזמנה אשר בוצעה במהלך אחד ממועדי ישראל, תטופל ביום העסקים שלמחרת.
  11. כמו כן, בית העסק אינו מתחייב לבצע ההזמנה באותו יום עסקים, ב"חגי האהבה", קרי:
(1) יום "טו בא"ב" על פי הלוח העברי.
(2) יום "הוולנטיין דיי" בתאריך ה - 14.2 על פי הלוח הלועזי.
 1. מובהר בזאת כי בית העסק מתחייב לבצע משלוחים בכפוף לאמור לעיל ובהתאם לתעריף עלויות המשלוחים שכדלקמן:
  (1)  חולון - 25 ₪
  (2)  בת ים - 25 ₪
  (3)  אזור - 25 ₪
  (4)  ראשון לציון - 25 ₪
  (5)  תל אביב - 30 ₪
   
 2. הפצת משלוחים מעבר לערים הנקובות בסעיף י' לדלעיל, יבוצעו רק לאחר תיאום עם מי מטעם לוקה פרחים ובהתאם למפת החלוקה של לוקה פרחים ולתעריף אשר יימסר ללקוח טלפונית ו/או באמצעות דוא"ל, כאשר רק מרגע אישור הצדדים הסופי, יימנה הזמן עליו התחייבה לוקה פרחים לבצע המשלוח.
 3. במקומות בהם מצוי קושי באיתור כתובת הלקוח ו/או אין רישום מוסדר במען הלקוח, יסוכם על כתובת אחרת הנגישה להגעה והנוחה יותר.
 4. יעדים אשר אינם נגישים מכל סיבה שהיא, ובכלל אלו מפעלי תעשייה ושאר מוסדות, הלקוח ו/או הנמען יגיע אל פתח המוסד ו/או המפעל על מנת לקחת את המשלוח בעצמו.
 5. ככל ובעת ביצוע ההזמנה, הלקוח ו/או הנמען לא היה מצוי בביתו ו/או במוסדו, יושאר המוצר אצל השכנים או לחילופין במקום בטוח ככל האפשר ובסמיכות ליעד.
עדכון בעניין זה ייעשה ככל האפשר באמצעות לוקה פרחים, אולם מובהר בזאת, כי אין באי יצירת קשר עם הלקוח משום להטיל אחריות ו/או חובה כזו או אחרת על שכמי לוקה פרחים.
 
 1. הזמנת מוצרים:
  1. באתר יוצעו למכירה מגוון מוצרים ובכלל ובעיקר אלו פרחים על כלל רבדיהם, שניתן לרוכשם, בכפוף לכך כי מוצרים ופרחים אלו יהיו מצויים במלאי בית העסק.
  2. האתר ובית העסק שומר על זכותו לשנות את מחירי המוצרים בכל עת.
  3. ככל ויועלו לאתר לוקה פרחים מבצעים, מובהר בזאת כי הינם עבור רכישות שנעשות בדרך האתר ומוזמנות "אונליין" בלבד – והינם לרכישה בודדת.
  4. תמונות הפרחים והמוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ומוצגים במיטבם.
  5. לנוכח העובדה כי מוצרי לוקה פרחים מוצגים באופן וירטואלי, מובהר בזאת, כי המזמין לקח עובדה זו בחשבון כי ייתכן ויהיו פערים בין אם אובייקטיביים ובין אם סובייקטיביים בשינוי מראה המוצר בין המציאות ולבין התמונה המוצגת באתר לוקה פרחים, ובפרט פערים כאמור בעניין הגודל.
  6. יתכן בנסיבות חריגות שלא ניתן יהיה לצפותן כי במהלך ההזמנה יתגלה כי המוצר אזל מהמלאי או לחילופין כי תמה עונת המוצר ו/או סוג הפרחים המוצעים למכירה.
במצב דברים זה וככל שאכן המוצר חסר, תישלח הודעת דואר אלקטרוני  (להלן: "הודעת דוא"ל") לרוכש ומבצע ההזמנה באמצעות תיבת הדוא"ל שברשותו בתוך  24 שעות.
 1. במידה והמוצר אזל מהמלאי, האתר שומר על זכותו להציע לרוכש הצעה לרכישת מוצר חלופי. ככל שהרוכש ייעתר להצעה, יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. באם יסרב הרוכש, תימחק הזמנתו ויימנע מחיוב כרטיס האשראי.
 1. ביטול הזמנה והחזרת מוצרים:
  1. ביטול הזמנה והחזרת המוצר תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 (להלן: "החוק")
  2. לקוח המעוניין לבטל את ביצוע ההזמנה, יבצע זאת באמצעות שיחה טלפונית למס' הטלפון: 03-6886113.
  3. לרוכש מובהר בזאת, כי על כלל המוצרים המוזמנים באמצעות אתר לוקה פרחים, חלים החריגים שבסעיף 6 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010* ובכלל אלו סעיף 6 (א) (6) - וכפועל יוצא הרוכש יחויב באחד משני האופנים שכלדקמן:
(1)  אם הודעת הביטול התקבלה בטרם שוגר המשלוח לבית הלקוח או למען אחר בהתאם לתקנון זה, יחויב המזמין בעלות דמי ביטול ההזמנה בסך כולל של 50 ₪.
(2)  אם הודעת הביטול התקבלה לאחר שיגור המשלוח, לבית הלקוח או למען אחר בהתאם לתקנון זה, לא ניתן יהא לבטל הרכישה והלקוח יחויב בעלות המלאה של המוצר לרבות     עלות המשלוח.
(3) באם מקבל ההזמנה סירב מכל סיבה שהיא לקבל את ההזמנה, לא יוחזר כספו של הלקוח.
(4) כאשר המדובר בהזמנת בלונים ו/או כל מוצר אחר, אשר לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, יחויב המזמין בעלותו המלאה, אף אם המוצר טרם שוגר ליעדו.
 1. מקום בו על לוקה פרחים לבצע השבת תשלום, ייעשה זאת באמצעות זיכוי בכרטיס האשראי בלבד ולא תינתן אפשרות להשבת תשלום מזומן.
 1. רכישת מוצרים:
  1. מחירי המוצרים הנקובים באתר הינם כוללים מע"מ.
  2. מינימום הזמנה באתר תעמוד על סך 120 ₪ כולל מע"מ.
  3. באחריות הלקוח להזין את פרטיו האישיים לרבות פרטי תיבת דוא"ל לקבלת הודעות מהאתר. הנהלת האתר תשלח הודעת דוא"ל לרוכשים באמצעות פרטי תיבת דוא"ל שהוזנו באתר בעת הרכישה.
  4. מקום בו הוקלדו פרטים שגויים, שמור לבית העסק הזכות לפסול ולבטל את הרכישה.
  5. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים כוזבים משמעותה עבירה פלילית ובית העסק ינקוט בכלל האמצעים העומדים ברשותו כנגד מוסרי פרטי הכזב, בין בדרך של הגשת תלונה ובין בדרך של תביעה נזיקית על נזקים שעלול להיגרם לאתר ולבית העסק, עליה לא תוותר.
  6. לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח ללקוח הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. יצוין כי אישור זה אינו מהווה אישור רכישה, אלא אישור לכך כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
  7. לאחר שהאתר יאמת ויבדוק את פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה, תיקלט ההזמנה והאתר יחל בתהליך אספקת המוצר שהוזמן.
  8. במידה ותתקבל הודעה כי ארעה תקלה במהלך קליטת ההזמנה, הנהלת האתר ממליצה לפנות באמצעות מספר הטלפון: 03-6886113 או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: luka.flowers.style@gmail.com.
 2. אפשרויות תשלום לביצוע הזמנה:
  1. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף שניתן לסליקה באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.
  2. באפשרות הלקוח לבצע רכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט 24 שעות ביממה ולהזין את פרטי כרטיס האשראי במקום המיועד לכך, או לחלופין לבצע את הרכישה באמצעות מספר הטלפון של לוקה פרחים, בשעות הפעילות העומדת לרשות הלקוחות  בימים א' - ה'  בין השעות 09:00 – 20:00, ביום ג' 09:00- 15:00  וביום ו' בין השעות 08:00 – 16:00.
  3. לאחר שעות הפעילות, באפשרות הלקוח לשלוח פנייה באמצעות טופס פנייה המצוי באתר ונציג האתר יצור קשר עם הלקוח בהקדם האפשרי למתן המידע או לביצוע ההזמנה.
  4. באפשרות הלקוח לשלם עבור המוצרים באמצעות חשבון וירטואלי (paypal) וכן באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 3. פרטיות:
  1. הנהלת האתר מחויבת להגן על פרטיות לקוחותיה.
  2. הפרטים שמתקבלים באתר בעת ביצוע ההזמנה (שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי) נשמרים באתר והנהלת האתר מתחייבת לעשות שימוש בפרטים אלו אך ורק לטיפול רכישת המוצרים על ידי הלקוחות והפעולות הנדרשות לאחר ביצוע ההזמנה לרבות חיוב הלקוח והוצאת קבלה ו/או חשבונית עבור הלקוח.
  3. הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר את המידע הנ"ל לכל גורם אחר, למעט לחברת האשראי לצורך טיפול ההזמנה וחיוב הלקוח.
  4. כתובת הדוא"ל שתוזן בפרטי הרכישה תשרת את האתר אך ורק לצורך משלוח הודעת דוא"ל חוזרת הנוגעת לפרטי ההזמנה והאתר מתחייב שלא להעביר פרטים אלו לצדדי ג'.
 4. הגבלת אחריות:
  1. מובהר בזאת, כי האחריות לכלל מוצרי לוקה פרחים חלה על היצרנים ו/או היבואנים בהתאם להוראות החוק.
  2. הנהלת האתר אינה מייצרת את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואינה נושאת באחריות למוצרים.
  3. בכל מקרה בו יחוב בית העסק מכל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים באתר האינטרנט, לא תעלה התמורה מעבר לגובה התמורה ששולמה על המוצר שהוזמן על ידי הרוכש.
  4. בית העסק ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות, באם תיעשה על ידי רוכש בעת מסירת פרטיו.
  5. בית העסק ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים במקרה בו פרטי רוכש לא נקלטו במערכת האתר ו/או אם נמנעה ביצועה של רכישה בעקבות תקלה טכנית ו/או בעיה כלשהי אשר תגרם מאי ביצוע פעולות באתר.
  6. מפעיל האתר ו/או בית העסק אשר יציגו קישורים באתר המופנים לאתרים אחרים ברחבי הרשת, אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם וכניסה ולחיצה על הקישור הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 5. שמירה על זכויות/קניין רוחני
  1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות.
כל המוצג באתר הכולל תוכן מילולי, תמונות, גרפיקה, סרטוני וידאו ועוד, מוגן בזכויות יוצרים.
לבית העסק ו/או האתר הזכות הבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר. רוכש ו/או משתמש ו/או צד שלישי לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בתוכן המוצג באתר ובמידע שבו אלא למטרות המצוינות בתקנון זה.
 1. השימוש באתר לא יקנה לרוכש ו/או משתמש ו/או לצד שלישי זכות קניינית כלשהי במידע ובתוכנו של האתר. רוכש ו/או משתמש ו/או צד שלישי לא יהיה רשאי להעתיק מהאתר תוכן מילולי, תמונות, קטעי וידאו, מוסיקה, וזאת בלבד לשם המטרה שלשמה נוצר האתר.
 2. מפעיל האתר ו/או בית העסק אשר יציגו קישורים באתר המופנים לאתרים אחרים ברחבי הרשת, אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם וכניסה ולחיצה על הקישור הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 1. סמכות שיפוטית:
  1. בעת התגלעות מחלוקת, בין המזמין ו/או כל גולש באתר (להלן: "צד א' ") בית העסק ולבין לוקה פרחים (להלן: "צד ב' "), בשל כל פעולה ו/או נזק אשר יתרחש, בין לצד א' ובין לצד ב', תדון המחלוקת בהתאם לחוק הישראלי ומובהר לרוכש כי סמכות הדיון המקומית קנויה באופן ייחודי לבתי המשפט שבתל אביב יפו בלבד.
 2. בירור ופניות:
לבירורים ו/או פניות ו/או שאלות במהלך הרכישה ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות של האתר בשעות פעילותו בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 20:00, ביום ג' 09:00 - 15:00 וביום ו' בין השעות 09:00 - 16:00 באמצעות מספר הטלפון: 03-6886113  או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: luka.flowers.style@gmail.com